Poem: Panulat (Pen)

Panulat is a poem by the Filipino poet Benigno R. Ramos.

Panulat (1930)

by Benigno R. Ramos

 
Kung ikaw, Panulat, ay di magagamit
kundi sa paghamak sa Bayang may hapis,
manong mabakli ka’t ang taglay mong tulis
ay bulagin ako’t sugatan sa dibdib.

Kung dahil sa iyo’y aking tutulungan
ang nagsisilat sa dangal ng Bayan,
manong mawala ka sa kinalalagyan,
at nang di na kita magawang pamaslang!

Di ko kailangang ang ikaw’y gamitin
kung sa iyong katas ang Baya’y daraing,
ibig ko pang ikaw’y trupuki’t tadtarin
kaysa maging sangkap sa gawaing taksil

Di ko kailangang ikaw ay magsalabog
ng bango sa landas ng masamang loob
ibig ko pang ikaw’y magkadurug-durog
kaysa magamit kong sa Baya’y panlubog.

Kailangan kita sa gitna ng digma
at sa pagtanghal ng bayanihang diwa,
hayo’t ibangon mo ang lahat ng dukha!
hayo’t ibagsak mo ang mga masiba!

Leave a Reply