Poem: Kamay ng Birhen

Kamay ng Birhen is a poem written in 1929 by the Filipino poet and lyricist Jose Corazon de Jesus who also goes by his well-known alias “Huseng Batute”. Kamay ng Birhen which translates to Virgin’s Hands, is a poem that dwells on a maiden’s beauty and inherent ability to change a vile person into a good man.

Kamay ng Birhen (1929)

by Jose Corazon de Jesus

 
Mapuputing kamay, malasutla’t lambot
kung hinahawi mo itong aking buhok
ang lahat ng aking dalita sa loob
ay nalilimot ko nang lubos na lubos.

At parang bulaklak na nangakabuka
ang iyong daliring talulot ng ganda;
kung nasasalat ko, O butihing sinta,
parang ang bulakiak kahalikan ko na.

Kamay na mabait, may bulak sa lambot
may puyo sa gitna paglikom sa loob,
magagandang kamay na parang may gamot,
isang daang sugat nabura sa haplos.

Parang mga ibong maputi’t mabait
na nakakatulog sa tapat ng dibdib
ito’y bumubuka sa isa kong halik
at sa aking pisngi ay napakatamis.

Ang sabi sa k’wento, ang kamay ng birhen
ay napababait ang kahit salarin;
ako ay masama, nang ikaw’y giliwin
ay nagpakabait nang iyong haplusin.


Virgin’s Hands

Translated by Ron

 
Fair hands, both soft and silk-like
whenever you touch my hair
all the doubts that I keep inside
are all completely forgotten.

And like a blooming flower,
your fingers are petals of beauty;
that whenever I touch, Oh fair darling,
is like kissing the rose itself.

Kind hands, with softness of cotton
with a swirl at the center that gathers inside,
Beautiful hands that seems to have the cure,
with a simple touch heals a hundred wounds.

Similar to gentle, white birds
that could sleep at their chests
with a single kiss of mine it begins to open
and at my cheeks it feels so sweet.

As the story goes, the hands of a virgin
are gentle and without fault;
I who am evil when I adored you
Becomes very kind when touched by you.

Leave a Reply